Advice Creeert Impact

strategie

Communicatieplan

Dat werkt soms volgens een vooropgesteld stappenplan, of juist met een ‘outside-the-box’ aanpak. We zorgen daarom voor een brede analyse waarbij we de juiste vragen stellen. Een dynamisch spel tussen intuïtie, data en het wie, wat, waar en waarom.

Als eerste schrijven we een communicatieplan. Dit wordt de rode draad waarop we onze keuzes baseren. In het plan analyseren we jouw bedrijf/merk/organisatie en bepalen we de doelgroepen en de doelstellingen. We leggen sterktes en zwaktes bloot en formuleren uiteindelijk een heldere boodschap. Die boodschap rollen we uit via goede branding, gebaseerd op een goede communicatiestrategie. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een goede online campagne of juist een offline kanaal. Uiteraard monitoren en bespreken we tussentijds de voortgang van het proces en ronden we af met een goede eindevaluatie.

Pijl blauw Terug naar Strategie